74 851-56-53

Aktualności

Najnowsze Zdjęcia

Prowadzący

Tomasz Dajewski

Mim, reżyser ruchu scenicznego, wykładowca w Policealnym Studium Aktorskim MMIDROM we Wrocławiu, warsztaty z zakresu ruchu scenicznego

Juliusz Chrząstowski

Twórca projektów edukacyjnych, aktor Teatru Starego w Krakowie, warsztaty z zakresu aktorstwa

podsumowanie 2019

10 ROK ALCHEMII TEATRALNEJ -CZAS PODSUMOWAŃ 
Za nami kolejny rok trwania Alchemii teatralnej. Był to czas niezwykle bogaty, płodny i rozwijający dla wszystkich, którzy uczestniczyli w projekcie. Wszystko to nie udałoby się gdyby nie wybitni goście, którzy zechcieli przyjąć nasze zaproszenie, wspaniali instruktorzy prowadzący najróżniejsze warsztaty, ich uczestnicy, którzy wybrali taki właśnie kreatywny sposób spędzania swojego czasu i przede wszystkim publiczność, która tak entuzjastycznie przyjmuje efekty ich pracy. Dziękujemy za zainteresowanie i towarzyszenie nam — utwierdza nas ono w przekonaniu, że warto starać się nadal.
W tym roku uczestników wydarzeń alchemicznych było nag 3200 osób!!!!


Alchemia teatralna” w 2019 r. zorganizowała 24 wydarzenia:
a)cykl 3 warsztatów, których prowadzenia podjęli się aktorzy oraz wykładowcy uczelni artystycznych,
b) 6 prezentacji twórczych,
c) 1 konkurs na dramat teatralny,
d) 4 lekcje z zakresu wiedzy o teatrze, 3 poprowadzone przez prof. Mirosława Kocura i 1 przez doktoranta Krzysztofa Dixa
e) 3 spotkania z aktorami
f) 1 warsztat z pisania dramatu poprowadzony przez dramaturga Mateusza Pakułę
g) 3 warsztaty/konsultacje recytatorskie poprowadzone przez Juliusza Chrząstowskiego I Andrzeja Błażewicza
h) 4 spacery tematyczne po teatrze świdnickim

Zajęcia adresowane były do młodzieży ze szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych oraz dorosłych, a instruktorami byli Juliusz Chrząstowski, Oskar Hamerski, Andrzej Błażewicz (aktorstwo), Tomasz Dajewski (ruch sceniczny), Dariusz Jaros i Dominik
Strycharski (praca z głosem).

Produktem finalnym warsztatów było 5 prezentacji twórczych:
1 HAMLET (12.04 i 16.06)
2. BIEG (13.06)
3. WYOBRAŹ (18.06)
4. PERFORMATYWNE CZYTANIE DRAMATÓW „dramat, czyli komedia, którą jest moje życie” , Wyspa Uznam MR BARANSKY (26.09)
5. KARUZELA ŚMIECHU (22.10)
6. CHRZCINY (15,16,17.12)

 

Konkurs na dramat teatralny ogłoszono w marcu 2019, czas przyjmowania prac kończył się 1 czerwca 2019. Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
kategoria SZKOŁY ŚREDNIE -NAGRODA 450 zł- Karolina Warzecha „Dramat, czyli komedia, którą jest moje życie”, WYRÓŻNIENIE 200 zł Katarzyna Chamera „Nie lubię migdałów, więc nie powinieneś jeść ich przed pocałunkiem”
kategoria DOROŚLI -NAGRODA 450 zł Filip Pawlik „Wyspa Uznam, MR BARANSKY”- WYRÓŻNIENIE 200 zł, Monika Prokulewicz „AMAE” WYRÓŻNIENIE 200 zł-Bartosz Konstrat „SEN”
W kategorii uczniów szkół podstawowych (kl. VIII i oddziały gimnazjalne) nie przyznano nagród, ani wyróżnień.


Lekcje o teatrze poprowadził prof. Mirosław Kocur na temat „Teatr w Japonii” (28.09) "Teatr w Indiach"(5.10), "Narodziny teatru publicznego w Polsce" (12.10) oraz doktorant Krzysztof Dix Parodia uczucia — o inscenizacjach Szekspirowskiego Hamleta (5.04 dla III LO i UTW)


Gośćmi Alchemii teatralnej byli: Mikołaj Roznerski (15.03), Jolanta Fraszyńska (5.11, Katarzyna Herman(18.11)

 

Zrealizowano warsztat z pisania dramatu który poprowadził dramaturg Mateusz Pakuła (26 i 27.04), konsultacje recytatorskie poprowadzone przez Juliusza Chrząstowskiego (13.03) i Andrzeja Błażewicza (3.04) oraz 4 spacery tematyczne, które poprowadziła Halina Szymańska (31.01, 25.04, 22.10,3,12)10

 

Projekt Alchemia teatralna dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury