74 851-56-53

Najnowsze Zdjęcia

Prowadzący

Tomasz Dajewski

Mim, reżyser ruchu scenicznego, wykładowca w Policealnym Studium Aktorskim MMIDROM we Wrocławiu, warsztaty z zakresu ruchu scenicznego

Juliusz Chrząstowski

Twórca projektów edukacyjnych, aktor Teatru Starego w Krakowie, warsztaty z zakresu aktorstwa

Lekcja "Od minimalizmu do przepychu czyli o teatralnych modach w XX i XXI w" poprowadzi Krzysztof Dix.

 

Lekcję o teatrze

„Od minimalizmu do przepychu czyli o teatralnych modach w XX i XXI w.” – poprowadzi Krzysztof Dix

 

 

Druga połowa XX wieku była w historii europejskiego teatru okresem dynamicznych i wielokierunowych zmian. W tym właśnie czasie doszło do zasadniczych przewartościowań, które trwale wpłynęły na myślenie o roli i zadaniach reżysera u ukształtowały naszą teatralną współczesność. Tekst dramatu, tradycję inscenizacyjną, kwestię wierności autorowi zaczęto traktować o wiele swobodniej, co z jednej strony przyczyniło się do prawdziwego wybuchu kreatywności artystów i bezprecedensowej stylistycznej różnorodności dzisiejszego teatru, z drugiej zaś wciąż prowokuje rozmaite pytania i oskarżenia – m.in. o powierzchowność takiego podejścia, brak ideowej i estetycznej korespondencji między tekstem a jego sceniczną realizacją, skłonność reżyserów do łatwych prowokacji i ich schlebianie własnemu ego.

 

 

Krzysztof Dix (doktorant Studiów Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Wrocławskim) na kolejnej lekcji w ramach Alchemii teatralnej opowie na wybranych przykładach konkretnych sztuk, jak na przestrzeni ostatnich 50 lat, jak zmieniały się teatralne mody oraz o wielkich indywidualnościach – od Luchina Viscontiego po Krzysztofa Warlikowskiego – które miały największy wpływ na kształtowanie się nowych tendencji.