74 851-56-53

Najnowsze Zdjęcia

Prowadzący

Tomasz Dajewski

Mim, reżyser ruchu scenicznego, wykładowca w Policealnym Studium Aktorskim MMIDROM we Wrocławiu, warsztaty z zakresu ruchu scenicznego

Juliusz Chrząstowski

Twórca projektów edukacyjnych, aktor Teatru Starego w Krakowie, warsztaty z zakresu aktorstwa

Warsztaty z Juliuszem Chrząstowskim

Wznawiamy warsztaty

Po przerwie wakacyjnej wznawiamy zajęcia w ramach projektu Alchemia teatralna.

 

12 wrzesnia - godz.12.30-16.30 
13 września - godz.11.00-15.00

próby wznowieniowe do spektaklu "Ksiażę Niezłom"

 

Pokaz- 22 września-godz.19.00 sala teatralna SOK