74 851-56-53

Najnowsze Zdjęcia

Prowadzący

Tomasz Dajewski

Mim, reżyser ruchu scenicznego, wykładowca w Policealnym Studium Aktorskim MMIDROM we Wrocławiu, warsztaty z zakresu ruchu scenicznego

Juliusz Chrząstowski

Twórca projektów edukacyjnych, aktor Teatru Starego w Krakowie, warsztaty z zakresu aktorstwa

podsumowanie

Projekt „Alchemia teatralna" to pomysł na aktywizację i inspirację zachowań twórczych przedstawicieli różnych grup wiekowych oraz stworzenie możliwości do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez poszerzenie oferty artystycznej edukacji pozaszkolnej oraz realizację działań edukacyjnych służących idei kontynuacji wartości tworzących poczucie tożsamości kulturowej poprzez rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności.

 

 „Alchemia teatralna” w 2016 r.  zorganizowała 19 wydarzeń:

a) cykl 3 warsztatów, których prowadzenia podjęli się aktorzy oraz wykładowcy uczelni artystycznych,

b) 7 prezentacji twórczych,

c) 1 konkurs na dramat teatralny,

d) 3 wykłady o tematyce teatralnej,

e) 2 spotkania z aktorami,

f) warsztat z pisania dramatu poprowadzony przez dramaturga,

g) 2 warsztaty/konsultacje recytatorskie

 

Zajęcia adresowane były do młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz dorosłych, a instruktorami byli Juliusz Chrząstowski, Oskar Hamerski, Andrzej Błażewicz (aktorstwo), Tomasz Dajewski (ruch sceniczny), Dariusz Jaros i Dominik Strycharski (praca z głosem).

 

Produktem finalnym warsztatów było 8 prezentacji twórczych:

1."Narodziny świata” (pokaz 30.01),

2. „Joko świętuje rocznicę” - fragmenty (24.06),

3 ."Między nami dobrze jest” (pokaz 24.06, 7.09),

4. „Joko świętuje rocznicę” - całość (pokaz 23.09),

5. "Improwizacje’ (pokaz 25.10),

6. "Zagięcie czasu” (pokaz 26.11.),

7. "Sekretne życie tygrysów łazienkowych" (pokazy 10,11,12,17.12).

 

Konkurs na dramat teatralny, przeznaczony dla młodzieży - został ogłoszony w marcu 2016, czas przyjmowania prac-czerwiec 2016. Nagrody główne otrzymali: Julia Wabik – 300 zł  (kat. gimnazja) za dramat „Skażona materia” oraz Barbara Elmanowska – 400 zł (kat. dorośli)  za dramat „Krótki monolog z kotem w tle”. Nagrody II otrzymali  w kat. gimnazjum: Kacper Sowa i Aleksandra Król, w kat. dorośli: Mariola Mackiewicz, III nagrodę przyznano Agnieszce Depcie ( kat. dorośli)

Wykłady  wygłosił prof. Mirosław Kocur na temat „Ciało w teatrze” (8.10), "Kobieta w teatrze” (29.10) oraz „Mężczyzna w teatrze” (3.12)

Gośćmi Alchemii teatralnej byli: Robert Moskwa (13.06) i Wojciech Pszoniak (15.10).

 

Zrealizowano warsztat z pisania dramatu "Ośmielanie wyobraźni", który poprowadził dramaturg Mateusz Pakuła (8 i 9.05) oraz konsultacje recytatorskie poprowadzone przez Juliusza Chrząstowskiego ( 9.03 i 9.10)

 

Z oferty różnorodnych propozycji ujętych w „Alchemii teatralnej” w 2016 roku skorzystało ponad 3000 osób, co dowodzi, że magnetyczna siła teatralna ponownie zadziałała na odbiorców i spowodowała, że ALCHEMIA – MA MOC.