74 851-56-53

Najnowsze Zdjęcia

Prowadzący

Tomasz Dajewski

Mim, reżyser ruchu scenicznego, wykładowca w Policealnym Studium Aktorskim MMIDROM we Wrocławiu, warsztaty z zakresu ruchu scenicznego

Juliusz Chrząstowski

Twórca projektów edukacyjnych, aktor Teatru Starego w Krakowie, warsztaty z zakresu aktorstwa

Protokół - SZTUKA TEATRALNA

Świdnica 24.06.2016

 

 

Protokół z posiedzenia Jury w konkursie „sztuka teatralna” zorganizowanego w ramach projektu ALCHEMIA TEATRALNA

 

Jury w składzie:

1. Mateusz Pakuła

2. Mateusz Witkowski

3. Juliusz Chrząstowski

 

Tegoroczne propozycje konkursowe pokazały, że uczestnicy coraz częściej rezygnują z tradycyjnej formy dramatycznej na rzecz innych gatunków i konwencji. W zestawie otrzymanych przez nas tekstów znalazło się nawet miejsce dla przewrotnego monodramu (a może antymonodramu?) rozpisanego na role. Autorzy coraz częściej kierują swoją uwagę w stronę aktualnych, publicystycznych tematów. W tym roku nacisk padł przede wszystkim na wątki związane z emigracją.

Dowodzi to, że uczestnicy mają świadomość, iż dramat może stanowić narzędzie dialogu lub krytyki dotyczącej naszej rzeczywistością. Wielu uczestników zdecydowało się na nadanie swoim utworom metanarracyjnego charakteru, innymi słowy: ich prace koncentrowały się na temacie twórczości jako takiej, gest pisarski stał się w ten sposób polem autotelicznej refleksji nad istotą tworzenia literatury. Pracując nad werdyktem, jury skupiło się przede wszystkim na takich walorach, jak językowa i formalna kreatywność oraz warsztatowe umiejętności pozwalające na nadanie tekstowi dramatycznemu odpowiedniej, świadomej kompozycji.

 

 

Po przeczytaniu wszystkich dramatów postanowiło przyznać:

 

kategoria GIMNAZJA

I NAGRODA 300  zł

 Julia Wabik „SKAŻONA MATERIA”

 

2 równorzędne II NAGRODY   po  150 zł

 

Kacper Sowa „KRYZYS TWÓRCZY ARTYSTY”

Aleksandra Król „JESTEM AGLOMERACJĄ”

 


kategoria DOROŚLII NAGRODA  - 400 zł

 Barbara Elmanowska „KRÓTKI MONOLOG Z KOTEM W TLE”

 

II NAGRODA – 300 zł

Mariola Mackiewicz „NA WYLOCIE”

 

III NAGRODA – 200 zł

AGNIESZKA Depta  „SPRAWA Z GÓRY WIADOMA”